KENALI ORANG YANG PERTAMA DALAM ISLAM


KENALI ORANG YANG PERTAMA DALAM ISLAM

1. Orang yang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS.

2. Orang yang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail AS.

3. Orang yang pertama berkhitan : Nabi Ibrahim AS

4. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS.

5. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS.

6. Orang yang pertama mengerjakan sa'i antara Safa & Marwah : Sayyidatina Hajar.

7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW.

8. Orang yang pertama menjadi Khalifah Islam : Abu Bakar As Siddiq RA.

9. Orang yang pertama menggunakan Kalender Hijriyyah : Umar bin Al-Khattab.

10. Orang yang pertama meletakkan Jabatan khalifah dalam Islam : Hasan bin Ali RA.

11. Orang yang pertama menyusukan Nabi Muhammad SAW : Thuwaibah RA.

12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Haris bin Abi Halah.

13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita : Sumayyah binti Khabbat.

14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash.

15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas.

16. Orang yang pertama menjadi muazzin dan menyerukan adzan: Bilal bin Rabah.

17. Khulafaur rasyidin yang pertama shalat dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib.

18. Orang yang pertama membuat mimbar masjid Nabi SAW :Tamim Ad-dary.

19. Orang yang pertama menghunus pedang dalam perjuangan fisabilillah : Zubair bin Al-Awwam.

20. Orang yang pertama menulis sejarah Nabi Muhammad SAW : Urwah ibn Zubair (wafat 92 H), kemudian disusul oleh Abban ibn Ustman (wafat 105 H), Wahb ibn Munabbih (wafat 110 H), Syarhabil ibn Sa’d (wafat 123 H), dan Ibnu Syihab Az-Zuhri (wafat 124 H).

21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah bt Khuwailid.

22. Orang yang pertama menggagas usul fiqh : Imam Syafi'i RH.

23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib.

24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawiyah bin Abi Sufyan.

25. Orang yang pertama membuat perpustakaan umum: Harun Ar-Rasyid.

26. Orang yang pertama mengadakan baitulmal : Umar bin Khattab.

27. Orang yang pertama menghafal Al-Qur'an setelah Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib.

28. Orang yang pertama membangun menara di Masjidil Haram Mekah:Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus'ab bin Umair.

30. Orang yang pertama masuk ke dalam syurga : Nabi Muhammad SAW.      
        
Sumber/Kredit: FB Kumpulan Cerita Agama Islam

Post a Comment

0 Comments