KISAH UMAR BIN KHATTAB DAN SUNGAI NIL


UMAR BIN KHATTAB DAN SUNGAI NIL

Diceritakan bahawa pada masa jahiliyah, sungai Nil tidak mengalirkan air kecuali setelah dikorbankan seorang wanita perawan setiap tahun.

Ketika Islam datang ke Mesir, air sungai Nil juga tidak mengalir sedangkan pada saat itu kebiasaannya berlaku air pasang. Kemudian penduduk Mesir menemui 'Amru bin 'Ash. Mereka melaporkan kepada beliau bahawa sungai Nil memiliki tradisi, di mana ia tidak akan mengalirkan air kecuali dikorbankan seorang wanita perawan yang dihias dengan baju dan perhiasan paling indah terlebih dahulu dihadapan orang tuanya.

'Amru bin 'Ash mengatakan kepada penduduk Mesir, perkara itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam.
Sungai Nil pun tidak mengalirkan air selama tiga bulan lamanya sehingga orang ramai sudah berniat untuk berpindah mencari tempat yang baru. Kemudian 'Amru bin 'Ash mengirimkan surat kepada khalifah Umar bin Khattab mengkhabarkan keadaan yang sedang mereka alami di Mesir. Umar membalas surat itu, beliau berkata, "Sesungguhnya Islam telah meninggalkan segala tradisi sebelumnya. Aku kirim kepadamu sepucuk surat ini dan lemparkan ia ke sungai Nil."

Sebelum surat itu dilemparkan ke dalam sungai Nil, 'Amru bin 'Ash membukanya. Dan ternyata surat tersebut berisi kata-kata Umar seperti berikut, "Daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Nil di Mesir. Jika kamu mengalir atas kuasa yang kamu miliki, maka tetaplah olehmu untuk tidak mengalirkan airmu. Tetapi,  jika aliran sungaimu itu atas kekuasaan Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, maka aku memohon kepada-Nya agar mengalirkan airmu."
Amru bin 'Ash pun melemparkan surat tersebut ke sungai Nil bertepatan sebelum terjadinya Perang Salib. 

Saat itu penduduk di sekitar sungai Nil sudah bersiap-siap untuk berpindah mencari tempat yang baru. Tetapi atas kuasa Allah, maka sungai Nil pun mengalirkan airnya hingga enam belas hasta dalam satu malam saja.

Daripada peristiwa ini, dapat kita lihat karamah Sayyidina Umar bin Khattab yang mampu memerintahkan air atas izin Allah yang Maha Perkasa. Bukan hanya itu, Umar juga mampu berbicara dan mengatur gunung. Mungkin sebahagian orang berasa ragu dan tertanya-tanya adakah perkara seperti itu didukung oleh sunah Rasulullah SAW? 

Maka katakanlah kepada mereka yang meragukan itu, bahawa tidak hanya satu atau dua sunah yang memperkuat kejadian seperti itu. 

Bukankah batang pohon kurma pernah meratapi Rasulullah SAW sampai tidak berhenti kecuali setelah dirangkul oleh Rasulullah SAW? 

Bukankah seekor unta juga pernah mengadukan apa yang sedang dialaminya kepada Rasulullah SAW? 

Bukankah kambing juga pernah berbicara dengan Rasulullah SAW? Banyak lagi bukti-bukti lainnya yang memperkuat bahawa apa yang terjadi pada Umar dan Sungai Nil adalah sesuatu yang tidak mustahil dapat terjadi. 

Sumber/kredit: 99Kisah Keramat Para Wali

Post a Comment

0 Comments